1/21/2018 - koncert kolęd polskich chórów
u św. Józefa Webster, MA